Welkom op de website van de gereformeerde kerk in Wagenborgen.


Kerkdiensten bezoeken weer mogelijk en ook online te bekijken

>>> Posted by beheerder

Vanaf 6 juni zijn we weer gestart met de kerkdiensten. U bent zo weer in de gelegenheid de dienst te bezoeken of mee te luisteren via de kerkomroep. Iedere week ontvangt u de nieuwsbrief met het gemeentenieuws en een korte overdenking. Zo blijven we bij elkaar betrokken, ook de mensen die niet in de gelegenheid zijn om te luisteren of te komen.

Het is nu naast het beluisteren ook mogelijk om de dienst op het scherm te volgen. Dit kan via Kerkomroep.nl

Namens de Raad Beheer en Beleid.


Vacature Kerkelijk werker (m/v) 20 uur in de week

>>> Posted by beheerder

De Gereformeerde Kerk Wagenborgen (classis Noord-Oost Groningen) is per 1 januari 2022 op zoek naar een Kerkelijk werker.. lees voor meer informatie de volledige vacature

Namens de Raad Beheer en Beleid.


Kerstengelen 2021Dit wordt het tweede jaar waar we in de periode voor Kerst stilzwijgend en anoniem op pad gaan als 'engel'. Een warm en waardevol project om de gemeenteleden boven de 80 jaar en de mensen in ons dorp waarvan we weten dat ze wel een beetje licht kunnen gebruiken, willen verrassen.

Als je meehelpt als engel krijg je een adres toegewezen. Naar dat adres breng je de vier Advent zondagen en de vrijdag voor Kerst een kleine attentie. Het liefst iets dat door de brievenbus past zodat je het stiekem kunt doen. Wanneer je bijvoorbeeld een kaars hebt of iets lekkers hebt gebakken, dan kun je het ook op een beschutte plek bij de voordeur zetten en even een briefje in de bus doen. Je kunt net zo creatief zijn als je zelf wilt. Iets (h)maken, knutselen, een leuk gedicht, Bijbeltekst, chocolaatjes, waxine lichtje, mooie tekening van je zoon of dochter.... noem maar op!

Het zou súper fijn zijn wanneer je je wilt aanmelden als engel want we hebben al een hoop bezorg adressen. Maar mocht je iemand weten die wel een beetje licht in het donker kan gebruiken dan mag je dat ook altijd doorgeven. Dat kan op email adres: engelenprojectgk2020@gmail.com of op het mobiele nummer van Jinny Smidts: 0633607438.

Voor meer informatie kun je ook altijd nog kijken op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kerstengelproject-omzien-naar- elkaar/


Startdienst 2021Leuk kliederen voor alle leeftijden! Maar het was niet alleen kliederen tijdens de Startdienst op 19 september j.l. Er werd zeker ook heel serieus geschilderd en geknutseld. De ark van Noach werd gebouwd en alle dieren mochten mee op de grote boot waarna het verhaal van Noach door Aline Kruizenga duidelijk werd uitgelegd. Creatief met de Bijbel bezig zijn onder het genot van koffie, ranja en gebak en later ook nog lekkere hapjes. Het was zeker een succes en dus voor herhaling vatbaar.


Bloemschikking Startdienst

>>> Posted by beheerder
De schikking voor de Startzondag geeft het thema van deze dienst weer. De ark van Noach. De regenboog symboliseert het verbond tussen God en ons maar ook de verbinding tussen ons als gemeenteleden en dorpsgenoten.

Het jaarthema van de PKN is "Van U is de toekomst". Vanaf deze startzondag is het mogelijk om aan iets nieuws te beginnen. Kijk maar naar de duif met het groene takje in zijn snavel. Het is een teken van hoop op een goede toekomst.

De drie rozen aan de linker kant van de schikking beelden de drie-eenheid uit. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De verbinding met hedera naar de handvormige groene bladeren aan de rechterkant spreekt van vertrouwen. Deze handen symboliseren Gods handen waarin Hij ons draagt. Ook kun je zien dat ze hand in hand gaan. Samen op weg, in een kerk, in een wereld van zoveel verschillende mensen. Om het voor iedereen leefbaar te maken. De waaier op de achtergrond duidt op de liefde en de verspreiding daarvan naar onze medemens.

De twee rozen in de handen vormen het hart van de gemeente, verweven door groene takjes die aangeven dat we elkaar niet zomaar loslaten. Als gemeente mogen we zeggen: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegéven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen (zoals de hedera, de duif en de regenboog laten zien) dat eens alles goed zal komen.”


 

Bloemschikking doop en belijdenisdienst 8-8-2021

>>> Posted by beheerder
Tekst bij de schikking doop en belijdenis M.H. de Bruijn dd. 8 augustus 2021

De schikking is overwegend wit, de kleur van licht en zuiverheid. Voor Martin maar ook voor ons allen staan we vanmorgen in Gods huis weer volop in het licht van Zijn aanwezigheid. De witte kleur verwijst ook naar de doop, in combinatie met de belijdenis, waarvoor we het rode kleed hebben gebruikt. Rood richt ons op het vuur van Pinksteren. Het ontvangen van de heilige Geest. In de schikking zijn drie rozen verwerkt. Zij symboliseren de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het eucalyptus blad staat voor zuiverheid; opnieuw geboren worden, net als de takken van de brem met daaraan nieuwe zaadjes. Het witte gipskruid stelt ons als gemeente voor. De stralende parel in het midden van het bloemstuk beeld Martin uit. Een parel in Gods hand. En Gods handen dragen de schikking in de vorm van de vingerplant. Gods handen dragen ons, niet alleen in dit uur maar in ons leven.

Jezus, U behoor ik toe
U kent mij als geen ander.
U draagt mij, mijn leven lang.
Laat mijn hart vol passie zijn.
Vol passie voor U.Video: Licht doorgeven in coronatijd

>>> Posted by beheerder


Als teken van hoop geven we elkaar het licht door in deze moeilijke en lastige tijd.Boodschap van rust en vertrouwen

>>> Posted by beheerder


Koffie drinken na de dienst - elke laatste zondag van de maand

>>> Posted by Beheerder

Elke laatste zondag van de maand is er de gelegenheid om elkaar na de kerkdienst te ontmoeten.
In Ons Centrum staat dan de koffie en thee klaar. Vrijwilligers zorgen voor de bediening.