Kerkdiensten bijwonen weer mogelijk

>>> Posted by beheerder

25 januari 2022- We mogen als gemeente weer naar de kerk, echter wel met in achtneming van de basisregels: * Thuisblijven bij klachten. * Afstand houden, handen desinfecteren, mondkapje dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen.

Namens de Raad Beheer en Beleid.

 

De diensten bekijken en luisteren kan ook op Kerkomroep.nl

Collecten: Als u de kerkdienst niet bezoekt kunt u uw bijdrage overmaken naar:
rek.nr.NL55 RABO 0329133160 t.n.v. diaconie Ger. Kerk. De opbrengst zal worden verdeeld over de diverse doelen.

 

 


Even voorstellen, onze nieuwe kerkelijk werker dhr. G.Vennik


Per 1 februari is dhr. G. Vennik benoemd als kerkelijk werker van de Gereformeerde kerk in Wagenborgen. We zijn blij en dankbaar dat we met dhr.Vennik de juiste persoon hebben gevonden die onze gemeente kan dienen als kerkelijk werker..

Op zondag 13 maart j.l. is dhr. Gerrit Vennik bevestigd en in de bediening gesteld van onze gemeente. Voorganger in deze dienst was ds. J.P. Strietman uit Kollummerzwaag.

Wilt u wat meer weten over onze nieuwe kerkelijk werker? Hij stelt zich graag even voor >> Verder lezenVoor het bloemstuk bij de bevestiging van onze kerkelijk werker dhr. Gerrit Vennik is als hoofdkleur gekozen voor rood. De kleur van leven en liefde, van de Heilige Geest en geestdrift. De bessen die in de schikking zijn verwerkt staan symbool voor de vruchten van de Geest en voor vrucht dragen. De bloemen zijn gerangschikt op een krans die verwijst naar de kring van de gemeente.

We zijn verbonden met elkaar en hopen steeds meer naar elkaar toe te groeien. De hedera omwikkelt het geheel en de altijd groene tak staat voor hoop en vertrouwen. Zo verwijst zij naar de toekomst die we samen hoopvol tegemoet gaan. De drie steunstokken beelden de verbondenheid tussen Hemel en Aarde uit. Hierop steunen bloemen en vruchten.

De open Bijbel tenslotte, verwijst naar de dienaar van het Woord, maar ook naar het Woord van God, dat ons steeds moet verbinden en van waaruit onze gemeente zijn gestalte moet krijgen.


Pinksteren 2022

Tekst bij de schikking voor Pinksteren 2022

 

Pinksteren staat dit jaar in het teken van ‘Feest van Hoop’. We mogen vieren dat Gods goede nieuws de wereld overging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van hoop.

 

De schikking is gemaakt op een groene boog. Deze staat symbool voor hoop. Vol verwachting mogen we kijken naar de toekomst. In de regenboogkleuren achter de schikking wordt Gods belofte zichtbaar. De Gloriosa die verwerkt is in het bloemstuk lijkt de boog in vuur en vlam te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem. Ook wel het paarse duifkruid genoemd

 

“God zal je hoeden,
Christus je voeden,
Geest van hierboven,
geef zin en zicht.
God schenkt je warmte,
geneest en omarmt je,
Vriend in het duister en gids naar het licht!

 Gebed voor Oekraïne
God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden.
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid,
vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld,
waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.

In Jezus' naam,

 

Amen

 


 

Bloemschikking doop en belijdenisdienst 8-8-2021

>>> Posted by beheerder
Tekst bij de schikking doop en belijdenis M.H. de Bruijn dd. 8 augustus 2021

De schikking is overwegend wit, de kleur van licht en zuiverheid. Voor Martin maar ook voor ons allen staan we vanmorgen in Gods huis weer volop in het licht van Zijn aanwezigheid. De witte kleur verwijst ook naar de doop, in combinatie met de belijdenis, waarvoor we het rode kleed hebben gebruikt. Rood richt ons op het vuur van Pinksteren. Het ontvangen van de heilige Geest. In de schikking zijn drie rozen verwerkt. Zij symboliseren de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het eucalyptus blad staat voor zuiverheid; opnieuw geboren worden, net als de takken van de brem met daaraan nieuwe zaadjes. Het witte gipskruid stelt ons als gemeente voor. De stralende parel in het midden van het bloemstuk beeld Martin uit. Een parel in Gods hand. En Gods handen dragen de schikking in de vorm van de vingerplant. Gods handen dragen ons, niet alleen in dit uur maar in ons leven.

Jezus, U behoor ik toe
U kent mij als geen ander.
U draagt mij, mijn leven lang.
Laat mijn hart vol passie zijn.
Vol passie voor U.Koffie drinken na de dienst - elke laatste zondag van de maand

>>> Posted by Beheerder

Elke laatste zondag van de maand is er de gelegenheid om elkaar na de kerkdienst te ontmoeten.
In Ons Centrum staat dan de koffie en thee klaar. Vrijwilligers zorgen voor de bediening.