Kerkelijk bureau

>>> Posted by beheerder

Informatie: E. Kerkstra – Kwebeman De Borgen 9, tel. 0596.542639 - b.kerkstra65@gmail.com


Als een gemeentelid gaat verhuizen maar wel lid wil blijven van de kerk van Wagenborgen dit graag z.s.m. doorgeven aan het kerkelijk bureau. Een verhuizing wordt nl. door de burgerlijke gemeente gemeld bij de Leden Registratie Protestanten van de PKN. Hierdoor worden de leden die verhuizen automatisch overgeschreven naar de kerk in hun nieuwe gemeente. Adreswijzigingen en attestaties graag schriftelijk indienen bij het kerkelijk bureau.

 

Wilt U onderstaande schriftelijk, via het postadres, ook meedelen aan Raad Beheer en Beleid of mondeling bij de voorzitter van de Raad.

  1. doopaanvraag

  1. huwelijksbevestiging

  2. overlijden

  3. geboorte

  4. ziekenhuisopname

  5. ziek thuis

  6. voorbede

  7. voor gesprek aanvraag raad Beheer & Beleid

  8. gasten Heilig Avondmaal

alle correspondentie raad Beheer & Beleid.